Elnök-püspök választásra kerül sor a Magyarországi Evangélikus Egyházban

Létrehozás: 2010. november 25., 11:13 Legutolsó módosítás: 2010. november 25., 11:19

Budapest – A Magyarországi Evangélikus Egyház 2010. október 2-án tartott zsinatán Ittzés János elnök-püspök, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke bejelentette, hogy – 2011 júniusában aktuálissá váló nyugdíjazása okán – a 2010. november 26-án tartandó zsinati ülésszakon lemond elnök-püspöki címéről. Ezen a zsinaton tehát egyházunk törvényhozó testülete a beérkezett ajánlások figyelembe vételével megválasztja az evangélikus egyház új elnök-püspökét – írta az Evangélikus Hírlevél.

Ittzés János püspököt 2000. szeptember 23-án, a győri öregtemplomban iktatták püspöki tisztébe, és 2006 március 1-je  óta tölti be az elnök-püspöki tisztséget.

Utódját 2010. november 26-a, péntek délelőtt, a zsinat 10.10 perckor kezdődő ülésszakán választják meg a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium dísztermében, majd a 17 órakor kezdődő ünnepi istentiszteleten, a fasori evangélikus templomban iktatják be hivatalába. Igét hirdet dr. Korányi András, a zsinat lelkészi elnöke.

A Magyarországi Evangélikus Egyház igazgatása három egyházkerületben történik. Az egyházkerület élén álló kéttagú elnökség lelkészi tagja a püspök. A püspököt az egyházkerület gyülekezetei választják, megbízatása nyugdíjba meneteléig szól. Egyházunk három püspöke egyházkerületi feladatait önállóan – ill. az egyházkerületi felügyelővel egyetértésben –,  közös, sajátos feladatait Püspöki Tanácsban látja el.

A három püspök közül az országos egyház irányítására a zsinat hat évre elnök-püspököt választ. A jelenlegi választás rendkívüli, mivel a leköszönő elnök-püspök a választási ciklus közben megy nyugdíjba, így a mostani választás két évre, az általános tisztújításig (2012) szól. Az elnök-püspök személyére az országos jelölőbizottság felhívására az egyházmegyék tesznek javaslatot, de ajánlásával bármely egyháztag felkeresheti a jelölőbizottságot. Az elnök-püspököt és helyettesét a zsinat plenáris ülése választja titkos szavazással, beiktatása istentisztelet keretében történik.

2005. évi IV. törvény

Az egyház szervezetéről és igazgatásáról 

104.§ (4) A zsinat megválasztja:

a) a püspökök közül az elnök-püspököt, annak helyettesét, 

131.§ A Magyarországi Evangélikus Egyház országos szervezeti szintjén az önkormányzati testületek döntései alapján – két presbitériumi ülés között – a vezetést és kapcsolattartást az országos elnökség gyakorolja. Az országos elnökség tagjai az országos felügyelő és az elnök-püspök. 

132.§ Az országos elnökség

a) hivatalos kapcsolatot tart a Magyar Köztársaság állami szerveivel és más társadalmi szervezetekkel,

b) végrehajtja az országos presbitérium határozataiból adódó feladatokat, illetve ellenőrzi azok végrehajtását,

c) sürgős döntést igénylő kérdésekben – az egyházkerületi elnökségek azonnali értesítése mellett – dönt az országos presbitérium határozatainak keretei között, és annak legközelebbi ülésén beszámol ezekről,

d) munkáltatói jogokat gyakorol az országos irodaigazgató felett az országos presbitérium által meghatározott keretek között,

e) összehívja az országos presbitérium üléseit, és azokon elnököl,

f) felügyeli az egyház hivatalos lapjának szerkesztését és megjelentetését. 

133.§ Az elnök-püspök sajátos feladata:

a) hivatalos kapcsolatot tart az ország más keresztyén egyházaival, külföldi egyházakkal,

b) beszámol a zsinaton az országos egyház életét meghatározó lelki és közösségi eseményekről. 

Fájlok
Meghívó   102.7 kB  
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben