Doktori védések az Evangélikus Hittudományi Egyetemen

Létrehozás: 2009. június 24., 13:46 Legutolsó módosítás: 2009. június 24., 13:49

Budapest – Az idén négy sikeres doktori védés volt az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. A Doktori és Habilitációs Tanács részéről dr. Reuss András érdeklődésünkre elmondta ezek témáit, és részletes eredményeit is. Megtudtuk azt is, kik kerülnek a következő szemeszterben az állami doktoranduszi ösztöndíjas helyekre.

Gerőfi Gyuláné Brebovszky Éva idén február 10-én a DHT által kijelölt bizottság tagjai: Hausmann Jutta, Szabó Lajos, Balla Péter, Cserháti Sándor, Korányi András és Fabiny Tibor előtt, 92 százalékos eredménnyel tett szóbeli doktori szigorlatot.

A Verbum Domini manet in aeternum. Az Ószövetség recepciójának vizsgálata a Zsidókhoz írt levélben az intertextuális módszer segítségével című doktori értekezését a bizottság 2009. április 29-én 84 százalékos eredménnyel fogadta el, és ezt az értekezést ugyanezen a napon nyilvánosan 92 százalékos eredménnyel védte meg, ezért magna cum laude minősítéssel teológiai doktori címet kapott.

A doktori védések sorában május 29-én Hafenscher Károly következett, aki a Szabó Lajos, Béres Tamás, Korányi András, Fekete Károly, Bence Gábor, Finta Gergely képviselte bizottság előtt 85 százalékos eredményű szóbeli doktori szigorlatot tett.

Ágenda – tradíció és a jelen kihívásai című doktori értekezését a bizottság 2009. június 12-én 84 százalékos eredménnyel fogadta el, és ezt az értekezést nyilvánosan 96 százalékos eredménnyel védte meg, így magna cum laude minősítéssel ítélték oda neki a teológiai doktori címet.

Lackner Pál 2009. június 2-án a Csepregi Zoltán, Harmati Béla, Kertész Botond, Szabó Lajos és Reuss András képviselte bizottság előtt 85 százalékos eredménnyel szóbeli doktori szigorlatot tett.

Evangélikus egyházi struktúrák változásai az egykori Osztrák-Magyar Monarchia és utódállamai területén 1734-1945 között című doktori értekezését a bizottság 2009. június 16-án 72 százalékos eredménnyel elfogadta, és ezt az értekezést ugyanazon a napon nyilvánosan 84 százalékos eredménnyel védte meg, így magna cum laude minősítéssel teológiai doktori címet szerzett.

Ezután Kodácsy-Simon Eszter 2009. május 28-án Hausmann Jutta, Kránitz Mihály, Orosz Gábor Viktor, Szűcs Ferenc és Reuss András képviselte bizottság előtt 96 százalékos eredménnyel tett szóbeli doktori szigorlatot.

Tillich teológiájának jelentősége a természettudomány és teológia kapcsolatában című doktori értekezését a bizottság 2009. június 17-én 100 százalékos eredménnyel elfogadta, és ezt az értekezést ugyanazon a napon nyilvánosan 100 százalékos eredménnyel meg is védte. Teológiai doktori címének minősítése így summa cum laude lett.

Fekete Károly Tudománnyal és a hit pajzsával című értekezését, valamint Kortárs igehirdetési irányok és tendenciák a jelenkori magyar protestáns igehirdetésben – különös tekintettel a rendszerváltás után nyomtatásban megjelent igehirdetés-kötetekre címen magyar, Die liturgische Arbeit Johannes Calvins címen pedig német nyelven megtartott nyilvános előadását a Szabó Lajos, Reuss András egyetemi tanárok és Görömbei András akadémikus alkotta habilitációs bizottság 2009. május 11-én elfogadta, és a habilitációt megítélte számára.

A doktori felvételi bizottság döntést hozott az állami doktoranduszi ösztöndíjas helyekre is, így elfogadták Rónay Péter, Gáncs Tamás és Szávay László jelentkezését, és költségtérítéses képzésre Szalay András felvételéhez járultak hozzá.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben