D. Szebik Imre értékelése a Biblia Évéről

Létrehozás: 2009. január 20., 13:38 Legutolsó módosítás: 2009. január 20., 13:39

Isten iránti hálával köszönjük meg közös Urunknak a 2008.évben tartott Bibilia évét. Különös kegyelem volt mindannyiunk számára, hogy a magyar kereszténység közösen vállalta fel a hitünk és erkölcsünk zsinórmértékéül szolgáló Szentírás mélyebb ismertetését és olvasásának boldogságot adó forrását. Miről tanúskodik az elmúlt esztendő? - D. Szebik Imre beszéde.

D. Szebik Imre értékelése a Biblia Évéről

D. Szebik Imre

1) Sokakban felébredt a vágy a Biblia megismerésére és mélyebb értelmezésére. Igehirdetések és előadások szóltak olykor egész napon át, máskor havonta tartott együttléteken a Szentírásról. Nem csupán az országos rendezvények, mint az Esztergom érseki palotájában tartott, jól szervezett  és magas színvonalú  Biblia-szimpózion, vagy a Művészetek Palotájában tartott egyházzenei est, amely bibliai ihletettségű zeneművekkel gyönyörködtette a hallgatóságot s még csak nem is a Széchenyi könyvtár tudományos igényű Biblia-kiállítására gondolok, hanem számos egyéni kezdeményezésre gyülekezeteinkben és bibliaismereti vetélkedőkre gimnáziumokban és börtönökben, majd a  Bartók Rádió Bibliasorozatára, amely hétről hétre mutatott be egy-egy könyv alapján készült zeneművet. Reméljük, hogy a Biblia iránti lelkesedés és a megismerés olvasás vágya tovább él magyar hazánkban és a nyitott Biblia jól szimbolizálja a könyv olvasásának további lehetőségét. 

2) A Biblia éve közelebb hozta a keresztény egyházak közösségeit, papjait és híveit. Ennek szívből örülhetünk. A Könyvek Könyve minden keresztény egyházat összeköt az egy Atya  irgalmas közösségében, Krisztus fősége alá rendel és a Szentlélek hatékony tevékenységétől várja a megújulást. A Biblia közös kincsként való felfedezése elemi élményként hatott sokak gondolkodásában és fűzte szorosabbra a kapcsolatok szálát egyének és gyülekezetek között.

Napjainkban csak az együttes tanúságtétel hiteles. Szétesett társadalmak sokasága Európában, atomizált világ körülöttünk, meghasonlott posztmodern emberek anonim tömege várja a Krisztusban megjelent egység megélését, a  keresztény közösségek befogadó , őszinte nyitottságát minden ember előtt és az elesettek felkarolását, a munkanélkülivé váltak feladatra felkészítését, hogy életük értelmet és célt kapjon. Ha önös felekezeti érdekek erősebbnek bizonyulnának, mint a hinni akarók megkeresése, hiteltvesztetté válnánk a mai ember előtt. Az egy elveszett megtalálása a legnagyobb öröm Isten országában (Lk 15,7) - mondja Jézus. 

3) Több településünkön, kis városban és nagyközségekben a polgármesterek is felkarolták a Biblia- ügyét. Közösségi házakban, polgármesteri hivatalok ünnepi termében, a város színházában és sportcsarnokában tartottak számtalan rendezvényt, várva a nem vallásos embereket is a kiállításra, előadásokra. Még a főváros két  kerületében is sor került egész napos Biblia évi rendezvényre. Itt közel kerültek egymáshoz a különböző felekezetek eddig ismeretlen hívei, vagy csak arcról ismerősök lettek beszélgető testvérekké. Vidéken elmosódtak a különböző pártokhoz tartozás  feszültségei s együtt örültek a Biblia kulturális ihletettséget épp úgy ajándékozó értékének, mint ahogy a hívő ember biztatást, bátorítást és reménységet merít az Igéből. A Biblia közösségerősítő jelentőségét lehetett megtapasztalni ezeken a rendezvényeken. 

Meg vagyok győződve arról, hogy áldássá vált magyar hazánk és a határokon túl élő magyar kereszténység számára is a Biblia éve. Környékbeli országokba vittük a magyar nyelvű Szentírást. Erdélyben  kollégiumoknak ajándékoztunk, Kárpátalján polgármestereknek, Szlovákiában kétnyelvű Újszövetséget adtunk kétnyelvű gyülekezetek lelkészeinek.

Meg vagyok győződve, hogy európai kultúránk alapját szolgáló könyvet tettünk ismertebbé, fontosabbá és ezáltal nőtt ifjak és felnőttek intellektuális jártassága.

Meg vagyok győződve, hogy sokak személyes hite erősödött a 2008.évben  a különböző Biblia rendezvényeken, s lettek hűségesebbek Urukhoz, végzik munkájukat odaadóbban  és szeretettel fordulnak oda az egyre növekvő bajbajutottak nagyszámú seregéhez. 

Verbum Dei manet in aeternum. Isten igéje örökké megmarad. Övé legyen a dicséret, dicsőség és áldás most és mindörökké, hiszen Ő tőle és Ő általa van minden, Őbenne élünk, mozgunk és vagyunk.

Ezzel a 2008. évben meghirdetett Biblia-évet bezártnak nyilvánítom.

                                                                                                  

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben