Csendesnap a nyíregyházi Bethlehem imaházban

Létrehozás: 2008. október 20., 14:09 Legutolsó módosítás: 2008. október 26., 06:57

Nyíregyháza - Szentháromság ünnepe utáni 12. vasárnap csendesnapra gyűltek össze a hívek a nyíregyházi Bethlehem imaházba. Forrás: http://www.lutheran.hu/z/honlapok/eszak/content_esemenyek/390

Az imaházat kárpótlás útján kapta az egyház és tizennégy évvel ezelőtt D. Szebik Imre püspök szentelte fel Bethlehem névre.
A rozsrétszőlői gyülekezet és lelkészük Sztankó Gyöngyi, a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye esperesének nyitottságát fémjelzi, hogy az evangélikus gyülekezeti ház ad otthont a helyi református és görög katolikus híveknek is. A mostani csendesnapon is, az istentiszteletet megelőzően két biblikus témájú előadás volt a Biblia évéhez kapcsolódva. Elsőként Miló Miklós görög katolikus parókus, Jézus Krisztust mutatta be a példázatokon keresztül, majd dr. Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke a tékozló fiú történetéről szóló interaktív bemutatóját láthatták és hallgatták az egybegyűltek. A püspök prédikációjában az elveszett fiú magába szállását és az úrvacsorai gyónás kapcsolatát emelte ki. Elveszett fiúként az oltárnál megtapasztaljuk az Ő közelségét, úgy, mint egykor az a visszafogadott fiú az apa közelségét. Kenyérben és a szőlőben megtapasztalhatjuk a közösséget a mi Urunkkal, Jézus Krisztussal.
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben