Apostolok nyomában: Katonák lelkigondozásáról beszélgettek a pápai szeretetvendégségen

Létrehozás: 2009. február 27., 22:32 Legutolsó módosítás: 2009. február 27., 22:33

Pápa - Ötvened vasárnapján délután a pápai evangélikus gyülekezetben szeretetvendégséget tartottak. Örömmel jöttek el a gyülekezeti tagok e gyülekezetépítő rendezvényre, mely megszólította az evangélikusokat. A résztvevők létszámát tekintve, kicsinek bizonyult a gyülekezeti terem, így az előadásokat, valamint a délutáni programot a templomban tartották. Az alkalomra meghívott vendég volt Lackner Pál tábori püspök, dandártábornok, Nánai László evangélikus tábori lelkész, százados és Juha Miettienen százados, a bázis szóvivője. Témaként a tábori lelkészi szolgálat kérdése, valamint feladata a honvédségen belül, került kibontásra. Polgárdi Sándor írása.

Apostolok nyomában: Katonák lelkigondozásáról beszélgettek a pápai szeretetvendégségen

Lackner Pál, tábori püspök előadást tart

Pápa városában 2009. január elsejétől van tábori lelkész. A múlt hétvégi alkalmon a gyülekezet érdeklődéssel figyelte, hogy a tábori lelkész milyen feladatot végez itthon és a külszolgálatban. A különbséget ugyanis látni kell a béke körülményei és a külszolgálat között.

A tábori püspök elmondása szerint kihívás lesz a soknemzetiségű kontingensnél szolgálnia.

A többségében lutheránus északiak, azaz svédek fogalmazták meg azt a kérésüket, hogy a bázisra kerüljön olyan tábori lelkész, aki evangélikus és felsőfokon beszéli az angol nyelvet. Így esett a választás Nánai László evangélikus tábori lelkészre. Év elején  Hódmezővásárhelyről került a Dunántúlra.

A lelkészi szolgálatot Pápán a Repülőbázison, a Nehéz Légi-szállító Ezrednél is egy kormányrendelet határozza meg – hangzott el az előadáson.

A katona lelkész egyszerre visel egyházi és katonai felelőséget. Feladata a csapatok erkölcsi erejének fenntartása, istentiszteletek tartása, a gondokkal küszködők gondozása, halottak végtisztességben részesítése.

Nemcsak istentiszteleteket tartanak majd, hanem lelkigondozás is történik. A hierarchikus szervezet eleve új helyzeteket generál. Ezeknek a feloldására, az etikai oktatás is a lelkész feladata.

Tábori körülmények között is működik az ökumené. A NATO szabályban benne van, hogy az egyik csapat oda kell, hogy adja a másik templomát.

Ha kimennek lelkészi szolgálatra, vallásismeret képzésben is kell részesülniük a szolgálattevőknek, ugyanis ortodox és iszlám területeken fognak dolgozni. Ahogy Lackner Pál dandártábornok fogalmazott összefoglalva: a lelkész feladata a katonák mentális gondozása. Kereszteltek már katonákat misszióban, nagyon jó hangulatú karácsonyi istentiszteleteket tartottak.

– Tábori szolgálatunk alkalmával sosem tudjuk, hogy ki lesz a másik ember számára Isten küldöttévé, aki akár egy jó szóval, segítséggel nagyot tud rajta lendíteni – vallotta Lacner Pál tábori püspök.

Nánai László evangélikus tábori lelkész, százados év elejétől él a városban. Szolgálati területe a bázison van, viszont a helyi gyülekezet is várja egy-egy vasárnapi szolgálatra. Természetesen a kéttannyelvű intézményekben, a külföldi kontingens diákjainak evangélikus hitoktatása is a tábori lelkész feladata lesz.

Az egyházközség lelkészével az elmúlt időszakban történt egyeztetések arról szóltak, hogy milyen közös programokat szervezzenek. Természetesen Pápán a gyülekezeti terem és a templom is nyitott az angol nyelvű istentiszteletek és más alkalmak szervezésére és várják a külföldieket.

Ezen a délutánon átfogó tájékoztatás hangzott el a tábori szolgálatról és a külföldi missziós feladatokról is, mely a NATO-hoz való csatlakozást követően vált szükségessé.
- Krisztus mindenütt ott van, még a sivatagban is, és még az apostolok nyomában is jelen vagyunk - hangzott el a beszámolóban.

Juha Miettienen a bázisrepülőtér finn származású katonai szóvivője feleségével együtt örömmel jött el a meghívásra. Bemutatta a gyülekezetnek Finnországot, az ottani egyházi életet. Ezt követően szólt a Nehéz Légi-szállító Ezredről, mely itt Pápán található, egy nemzetközi összefogás eredményeképpen. Az Ezredhez tíz NATO ország és két békepartner ország csatlakozott.

A nagyvilágban, amikor gyakran vagyunk humanitárius katasztrófák tanúi, rengeteg embert kell kimenteni pillanatok alatt. A C 17-es az, ami erre a feladatra lett tervezve. 
A programot a konfirmandusok műsora zárta és a személyes beszélgetések. Az előadással kapcsolatos kérdések már a gyülekezeti teremben hangzottak el, a terített asztalnál.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben