A történelmi egyházakkal fog össze a kormány a jövő évi magyar EU-elnökség sikeréért – Dr. Fabiny Tamás képviselte egyházunkat a tárgyaláson

Létrehozás: 2010. december 11., 12:59 Legutolsó módosítás: 2010. december 11., 13:01

Budapest – Martonyi János külügyminiszter, Győri Enikő EU-s ügyekért felelős államtitkár és a történelmi egyházak magyarországi vezetőinek 2010. december 10-i találkozóján a résztvevők egyetértettek, hogy a januártól induló soros magyar EU-elnökség sikeressége és a Magyarországról alkotott kép javítása a kormány, az egyházak és az egész ország közös célja. A történelmi egyházak aktív részt kívánnak vállalni ebben a feladatban, kiemelt figyelemmel az önkéntességre és a kulturális sokszínűségre. Forrás: KÜM

Martonyi János külügyminiszter a találkozón elmondta: a soros EU-elnökség kormányzati feladat, ám a félév végén nemcsak a kormány munkáját, hanem az egész országot fogják megítélni. Ezért a külügyminiszter arra kérte a történelmi egyházak vezetőit, hogy segítsenek a Magyarországról alkotott kép javításában. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy az európai kormányok többségének, a magyarhoz hasonlóan azonos az értékrendje az egyházakéval. Kiemelte, hogy az emberi tényező az, amitől hazánk és Európa jövője függ. Martonyi János elmondta: a magyar kormány kiemelt figyelmet fordít az egyházakkal való párbeszédre, amelyet a Lisszaboni szerződés is tartalmaz.

A következő félévben különös jelentőséget kap az önkéntesség európai éve, amelynek magyarországi programjaiba a kormány várja az egyházak bekapcsolódását. Győri Enikő, EU-s ügyekért felelős államtitkár, felhívta a figyelmet arra, hogy az önkéntesség évének már működő honlapján lehet regisztrálni az önkéntes programokra, és felkérte az egyházakat is a csatlakozásra. Győri Enikő elmondta: a tervek szerint a jövő félévben a kormány tagjai és az EU-tagállamok hazánkba akkreditált nagykövetei is vállalnak majd önkéntes munkát.

Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a soros elnökség prioritásai közül kiemelte a roma stratégia megalkotásának fontosságát, a lehetőséget arra, hogy ennek révén több munkahely létesülhessen hazánkban is. Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke úgy fogalmazott, hogy a magyar EU-elnökség prioritásai, az ember középpontba helyezése közös cél. Kiemelte, hogy az egyház önkéntesség nélkül elképzelhetetlen, ezért a 2011-es európai Önkéntesség Éve különös jelentőségű a számukra. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az egyházak minden évben megrendezendő ökomenikus imahetének első napját (2011. január 16.) hazánk, és ezen belül a magyar soros EU-elnökség sikeréért ajánlották fel.

Dr. Fabiny Tamás a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének püspöke, Pál apostolt idézte: a „gyere, siess segítségünkre” most az egyházaknak szól. Ahogyan egykor az apostol e látomás hatására lépett európai földre, úgy most az egyházak siethetnek nem csak hazánk, de Európa segítségére is. A magyar soros elnökség sikerét az Evangélikus Egyház nemzetközi kapcsolatai is elősegíthetik, mondta el a prioritásokkal kapcsolatban megfogalmazott konkrét elképzelései mellett.

Dr. Lazarovits Ernő, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége külügyi osztályának vezetője elmondta: a kormány és az egyház közös célja, a béke, szeretet, és az egyetértés megteremtése, amelyen az EU-elnökség félévében is közösen munkálkodnak majd. Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija úgy vélte: az EU és a világ kiemelt figyelemmel néz ránk, és fontos, hogy a Magyarországról alkotott torz, kontextusából kiemelt kép megváltozzon.

Az EU-elnökség sikere érdekében az egyházakkal való egyeztetés és konzultáció folyamatos lesz.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben

Európai Unió, egyház

Elküldte Szabó-Pap Gabriella idő 2010. december 11., 14:40
A soros EU elnökség roma stratégiájának megalkotásakor indokolt lenne alapul venni az Európa Tanács Strasbourgi Deklarációját, amelyet a 2010.október 20-i magaszintű tanácskozáson fogadtak el. Hazánkat Balog Zoltán államtitkár képviselte. A deklaráció két ponton is hangsúlyozza, hogy a romáknak is van tennivalójuk, továbbá intelligens akcióprogramot is tartalmaz. Nem kell újra feltalálni a meleg vizet, csak figyelembe kell venni más munkájának eredményeit is. (Ebben mi, magyarok példát mutathatnánk, a diplomáciában elismerik a körültekintést.) A deklaráció olvasható a www.coe.int honlapon, angolul és franciául.

Hasonlóképpen célszerű lenne figyelembe venni, hogy az Európa Tanács már évek óta partnerként bevonja munkájába az európai egyházakat és vallási közösségeket, különösen az emberi jogi, az oktatási és a kulturális tevékenység terén.