A Reformációi Emlékbizottság tagjai tárgyalásokat folytattak a Kálvin Bizottság tagjaival a 2017-es ünnepségekkel kapcsolatban

Létrehozás: 2011. január 24., 18:35 Legutolsó módosítás: 2011. január 24., 18:49

Budapest – 2011. január 24-én a Magyarországi Református Egyház Abonyi utcai székházában találkoztak egyházunk Reformációi Emlékbizottságának tagjai a Magyarországi Református Egyház Kálvin Emlékbizottságának tagjaival. A reformáció 500. évfordulójának közös jubileumi előkészületeiről tárgyaltak az egyházak képviselői. Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna

A Reformációi Emlékbizottság elnöke, dr. Fabiny Tamás püspök röviden ismertette az evangélikus terveket, amelyekről eddig már folyamatosan hírt adtunk honlapunkon. A wittenbergi faültetés mellett a Luther-film előkészületeit mesélte el.

Dr. Csepregi Zoltán egyháztörténész a Luther-műveket bemutató könyvsorozatot ismertette, s kiemelte ebből az ötödik kötetet, amely már idén megjelenne és amelyben Luther Márton vígasztaló írásai és bibliamagyarázatai lennének. A könyv nyomtatásban és e-book formájában is kiadásra kerülne.

Ezután dr. Hubert Gabriella a Gyűjteményi Tanács részéről a Magyar Evangélikus Digitális Könyvtárról és a Bibliográfiáról számolt be. Zászkaliczky Zsuzsa a tematikus évekről és az ezekhez kapcsolódó pályázati lehetőségekről szólt.

Kocsis István pályázati referens a protestáns emlékhelyek felkeresésére irányuló vallási turizmussal összefüggő terveket ismertette. „Induljunk, érkezünk, adj nekünk társakat” – A megújulás útja vallási turisztikai fejlesztési program a reformáció 500. évfordulójához közeledve címmel diavetítéses prezentációban mondta el az evangélikus terveket, amelyekhez a református egyház is csatlakozhatna.

Ezután Horváth-Bolla Zsuzsanna mutatta be röviden a www.reformacio.500.hu honlapot, amely az emlékévek hivatalos evangélikus honlapja lesz.

Márkus Mihály, nyugalmazott református püspök, a Kálvin Bizottság elnöke, egyháztörténész vette át ezután a szót és elmesélte a jelenlévőknek, hogy 2014-ig folytatják egyházunkban a Kálvin-emlékéveket, amelynek keretében számos Kálvin János által írt kommentárt és az Institutio legújabb fordítását tervezik kiadni. 2013-ban a Heidelbergi Káté 450. évfordulóját tartják, amelyre új kátéfordítással készülnek, amelyet fiatalok, konfirmandusok, felnőttek oktatásához, presbiterképzéshez is használhatnának.

Ezután a két bizottság tagjai közös terveikről tárgyaltak.

A Magyarországi Evangélikus Egyház és a Magyarországi Reforátus Egyház együtt szeretné kezdeményezni a kormányzatnál a 2017-es év állami emlékévvé nyilvánítását. Ezügyben levélben fordultak a kormányhoz, de erre egyelőre válasz még nem érkezett.

A két egyház szeretne 2017-ben közös ünnepi zsinatot tartani, valamint az együttesen aláírt nyilatkozatokat megerősíteni. Szó esett arról, hogy mivel a két egyházban kölcsönösen elfogadjuk a kiszolgáltatott szentségeket, így például az úrvacsorát, valamint az igei alapokat mindannyian a legfontosabbaknak véljük, ezért az emlékévben szorgalmazni fogják a református-evangélikus gyülekezetek közötti közös alkalmakat és szószékcseréket is.

A két egyház szeretne az emlékévben egy közös reformációi kiállítást szervezni Budapesten, ezenkívül 2011-2017 között az egyetemek szervezésében tudományos konferenciák tartására kerülne sor. Irodalmi alkotások, zeneművek megalkotására közös pályázatokat írnának ki és számos közös kulturális rendezvényt is szerveznének.

Mindkét bizottság tagjai természetesnek vélték azt, hogy 2017. október 31-én közös ünnepi istentiszteletet rendeznek majd.

Egyházunk Reformációi Emlékbizottságának tagjai legközelebb az ősz folyamán találkoznak majd további egyeztetésre a Kálvin Emlékbizottság tagjaival.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben

közös ünneplés

Elküldte Kövecses László idő 2011. január 25., 00:12
Remélem azért nem csak a reformátusokkal keressük majd a kapcsolatot az 500. évforduló kapcsán... Olvastam, hogy valamelyik német egyházi elöljáró a katolikusokkal szeretne elsősorban együtt ünnepelni, hiszen Luther is katolikus pap és szerzetes volt, és eleinte egyálatalán nem is a szakadás volt Luther célja! Éppen ezért e vezető szerint a katolikus-evangélikus közeledés ünnepe is kell hogy legyen 2017-ben. Legfőbb célkitűzésnek az úrvacsorai közösséget nevezte meg ez az elöljáró, akinek a nevére sajnos nem emlékszem. Példáját úgy gondolom itt Magyarországon is követhetnénk. Már csak azért is, mert egy katolikus többségű országban máskülönben nehéz lenne a reformáció ünnepét állami szinten elfogadtatni...
De ettől függetlenül is úgy gondolom, hogy ez a jubileumi emlékév nem a különbségek kidomborításáról kell hogy szóljon, hanem sokkal inkább az egység kereséséről, hiszen Urunk is ezért imádkozott: "Azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, átadtam nekik, hogy egy legyenek, ahogyan mi egy vagyunk. Én őbennük, te énbennem, hogy tökéletesen egy legyenek. Ismerje meg ebből a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, mint ahogyan engem szerettél." (Jn. 17, 22-23.)