A Reformációi Emlékbizottság megtartotta soron következő ülését

Létrehozás: 2010. december 01., 16:49 Legutolsó módosítás: 2011. január 18., 09:42

Budapest – 2010. december elsején az Északi Egyházkerület Püspöki Hivatalában újra ülést tartott a Reformációi Emlékbizottság. A napirend egyes részeiből számos, a 2017-hez füződő ünnepségekkel kapcsolatos fejleményről értesülhettünk. Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna

A munka egy nyitóénekkel és dr. Fabiny Tamás püspök reformációi gondolataival indult, amelyről korábban írt cikkét honlapunkon már közöltünk (http://www.evangelikus.hu/publicisztika/protestor-protestari-protestatus-sum).

Ezután dr. Hubert Gabriella ismertette az Evangélikus Bibliográfia internetes rendszerének kidolgozásában tett előrelépéseket és beszámolt arról is, hogy a nemrégiben indult Magyar Evangélikus Digitális Könyvtár (http://medk.lutheran.hu, http://www2.arcanum.hu/evangelikus/opt/a100704.htm?v=pdf&a=start_f, http://www.reformacio.500.hu). Az anyagot folyamatosan bővítik, felvették a kapcsolatot az Országos Széchenyi Könyvtárral is, akiknek anyagát is integrálták az oldalra. Dr. Hubert Gabriella beszámolt még az egyházunkban nemrégiben zajlott néprajzi konferencia tanulságairól is.

Czenthe Miklós javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy jó lenne az egyes gyülekezetek történetét részletesen megírni, a levéltári anyagok, ordinációs- és canonica visitatios feljegyzések alapján illetve a nyomtatásban megjelent gyülekezettörténeteket is digitalizálni és közkinccsé tenni.

A bizottsági tagok örömmel értesültek arról, hogy a 2011-es Evangélikus Naptár már a tematizált éveknek megfelelően készült el és a Reformáció és szabadság témájáról fognak szólni a benne lévő tanulmányok.

Ezután dr. Csepregi Zoltán beszámolt a Luther fordításokról, valamint bemutatott egy új kötetet, amely német nyelven jelent meg és a magyar és erdélyi reformátusság viszonyáról íródott, egy 2008-ban Tübingenben megrendezett konferencia alapján. A könyv címe: Calvin und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen – Historisches Bekenntnis, Ethnie und Politik vom 16. Jahrhundert bis 1918 (Aschendorf Verlag, 2010.) 2012-re újabb nemzetközi konferenciát terveznek Tübingenbe, ahol többek között Luther és Melanchthon lenne a téma.

A Reformációi Emlékbizottság pályázatot ír ki középiskolák számára a Reformáció és nyilvánosság jegyében, iskolaújságok pályázathank majd – erről részletesen napokon belül beszámolunk honlapunkon is.

Ezután Balázs Gyula kreatív anyagát tekintették meg, a reformáció 500 események grafikai arculatának kialakításáról, és elfogadták az általa készített, az ünnepségeket végigkísérő logót is a bizottság tagjai.

Bence Gábor javaslatott tett az egyházzenei programokra, amelyek között számos ötlet szerepel, így egyházzenei enciklopédia, zenei művek pályázata, kórusművek, ifjúsági énekek, hangversenyek..stb.

Dr. Fabiny Tamás püspök egy hozzá érkezett javaslatot ismertetett, amely a wittenbergi városi templom felújításáról szóló gyűjtést kezdeményez. A bizottság tagjai elfogadták, hogy a jövő év egyik országos offertóriumával a templomfelújítás költségeit támogatjuk majd.

A bizottság tagjai ezután kitűzték a 2011-ben Wittenbergbe tervezett ülésük időpontját is. A tervek szerint húsvét előtt, április 11. és 14. között tanácskoznának ott és ültetnék el egyházunk fáját is a Luther-kertben.

Január 24-én  10 órakor az Abonyi utcai székházban a református tertvérekkel közösen fognak majd ülésezni a Reformációi Emlékbizottság tagjai, majd a következő bizottsági ülésre 2011. február 16-án, 10 órakor kerül sor az Északi Egyházkerület Püspöki Hivatalában.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben