A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöksége levélben fejezte ki részvétét a lengyel testvérek felé

Létrehozás: 2010. április 13., 13:24 Legutolsó módosítás: 2010. április 13., 13:26

Budapest – A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöksége részvétlevelet írt a Lengyel Ökumenikus Tanács elnökének, Jeremiasz érseknek, és együttérzésüket fejezték ki a szombati repülőgép katasztrófa miatt. A Dr. Bóna Zoltán főtitkár és D. Szebik Imre elnök által elküldött levelet szószerinti formában közöljük az alábbiakban:

A Lengyel Ökumenikus Tanács elnökének és közösségének

Igen tisztelt Érsek Úr! Igen tisztelt Elnök Úr!

Szeretett Testvéreink a Jézus Krisztusban!  

Mélyen megrendült lélekkel vettük a fájdalmas gyászhírt a lengyel elnöki repülőgép katasztrófája következtében elhunyt 96 testvérünk tragikus haláláról. Szíven ütött bennünket a lengyel államelnök és felesége, valamint magas rangú politikusok, katonatisztek, továbbá a római katolikus, az ortodox és a protestáns egyházakat képviselő főpásztori személyiségek, köztük Adam Pilch protestáns és Miron Chodakowski ortodox tábori püspökök tragikus elvesztése.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa tagegyházai és a velük együttműködő közösségek nevében imáinkban hordozzuk a földi életből eltávozottakat, családtagjaikat, a Lengyel Ökumenikus Tanács tagegyházainak gyülekezeteit és az egész lengyel nemzetet. Őszinte részvétünk jeleként imádságos lélekkel csatlakozunk a temetés idején a magyar nép együttérzésének kifejezéséhez. Április 14-én szerdán este ökumenikus gyászistentiszteleten veszünk részt a budapesti Szent István bazilikában.

A tragikus körülmények között elhunytakat abban a reményben ajánljuk Isten végtelen kegyelmébe, hogy Krisztusért az örök élet részesei lesznek. Isten vigasztaló kegyelme öntsön reményt megtört s gyászoló szívünkbe!

A hagyományos és szívélyes lengyel-magyar testvéri összetartozás az élet eme nehéz helyzetében fűzze még szorosabbra kapcsolatainkat s a Mindenható adjon az elhunyt magas rangú vezető személyiségek helyébe bölcs, hazát és egyházakat kormányzó vezetőket.

„… és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” (Fil. 4,7)

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Elnöksége nevében  

Dr. Bóna Zoltán főtitkár      D. Szebik Imre elnök 

Budapest, 2010. április 13.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben