A csontok megelevenedésétől a szószéken való szolgálatig – Tanévnyitó ünnepséget tartottak az Evangélikus Hittudományi Egyetemen – Fotókkal! Hangfájlokkal!

Létrehozás: 2010. szeptember 17., 19:54 Legutolsó módosítás: 2010. szeptember 17., 20:32

Budapest – 2010. szeptember 17-én délután a zuglói evangélikus templomban tartották az Evangélikus Hittudományi Egyetem hivatalos tanévnyitó ünnepségét. Az istentiszteleten dr. Fabiny Tamás püspök prédikált, aki ebben a tanévben a Teológiát felügyelő püspök lesz. Az ünnepi ülésen az új rektor, dr. Szabó Lajos megtartotta székfoglaló beszédét. Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna

 
 

Az egyetem oktatóinak és diákjainak bevonulása után az Evangélikus Hittudományi Egyetem kórusa szolgált énekkel, majd a gyülekezeti ének és dr. Szabóné Mátrai Marianna oltári szolgálata után, dr. Fabiny Tamás a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének püspöke prédikált. Ezékiel 37,1-10. versei alapján arról szólt, hogyan, miként lehet az, hogy a sokszor kilátástalan egyházi helyzetekben a csontokból mégis van Lélek általi megelevenedés. (A püspök prédikációja meghallgatható a cikk mellékleteként.)

Ezután dr. Szabó Lajos és dr. Szabóné Mátrai Marianna köszöntötték a hatodéveseket, kibocsátották őket gyülekezeti szolgálati helyeikre és megtörtént a hallgatók és mentoraik közös megáldása.

Az oratio oecumenicánál a hatodévesek szolgáltak imádsággal, majd a Miatyánk és az áldás után Finta Gergely orgonajátéka következett.

A tanévnyitó második részében ünnepi ülésre került sor, amelyet dr. Korányi András vezetett fel, köszöntve az egybegyűlteket és ismertetve azoknak a köszöntését, akik kimentésüket kérték, illetve akik üdvözletüket küldték el.

Ezután dr. Szabó Lajos megtartotta köszöntő és egyben székfoglaló beszédét, amely a Hogyan lehet visszatalálni a szószékre címet viselte. (A beszéd szintén meghallgatható cikkünk mellékleteként.)

Az énekkar szolgálata után a rektor kézfogással hallgatóvá fogadta az elé járuló elsőéveseket, teológiai hallgatókat, katechétákat, kátor szakos hallgatókat és doktoranduszokat, majd az elsősök eskütétele következett. Hulej Klaudia a hallgatók nevében köszöntötte az elsősöket, majd dr. Szabó Lajos átadta a hatodévesek mentorainak a megbízóleveleket. Az alkalom a Himnusz eléneklésével zárult.

Fájlok
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben