„Nem magunkért kiabálunk!” – Sajtótájékoztató a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) székházában

Létrehozás: 2009. október 01., 18:01 Legutolsó módosítás: 2009. október 01., 18:13

Budapest – Október elsején kezdődik a reformáció hónapja. Ebből az alkalomból sajtótájékoztatót rendeztek Budapesten, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) székházában október elsején, Budapesten. A „Nem magunkért kiabálunk!” címet viselő sajtótájékoztatón Bölcskei Gusztáv püspök, az Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, Szebik Imre nyugalmazott püspök, a MEÖT elnöke, Prőhle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) országos felügyelője és dr. Repa Imre, a kaposvári Kaposi Mór Megyei Kórház főigazgató főorvosa osztotta meg gondolatait a sajtó képviselőivel. Szöveg: Evangélikus Hírlevél / Kőháti Dóra, fotó: Petri Gábor

 
 

Bölcskei Gusztáv református püspök szólt elsőként, s kifejtette, hogy 2009-ben a protestáns egyházak a reformáció üzenetét a reformáció hónapjában három kulcsszó: a „Biztonság – bizalom – bizonyosság” köré fűzve fogalmazzák meg. Teszik mindezt olyan környezetben, ahol nagyon sok minden ellentmond e három, értéket hordozó fogalomnak.

A protestantizmus egyházainak ma különösen is feladata és küldetése kiállni, szót emelni a legelesettebb, legvédtelenebb embertársaink mellett, hiszen a bizalmi válság a társadalom minden rétegében tapasztalható. Ma, amikor egy megdöbbentő felmérés eredménye szerint az emberek 34 százaléka semmilyen reményt nem lát jövőjére nézve, küldetésük a reformáció 16. századi indulásához visszatérve hangsúlyozni: a protestálás nem valami ellen való tiltakozás, hanem valami mellett való kiállás.

Bölcskei püspök szólt arról, hogy milyen változások tapasztalhatók az adófizetők által egyházaknak felajánlott egy százalék és az azt kiegészítő állami pénzek terén 2003-tól 2009-ig terjedő időszakban: míg az adófizetők egyre nagyobb mértékben ajánlanak fel egyházuknak, az állami kiegészítés zsugorodik.

Prőhle Gergely, az MEE országos felügyelője rámutatott: az evangélikus
egyházat is érinti a csökkenő állami juttatás az egy százalékos felajánlásokhoz kapcsolódóan. Ez azért szomorú, mert az utóbbi évek átgondolt kampányai sok hívőt elérve egyre nagyobb „adózási tudatosságot”, egy százalékot átutaló hajlandóságot hoztak, melynek mérhető eredményei vannak.

Az országos felügyelő a reformáció távlati gondolatát kölcsönözve, széles szellemtörténeti összefüggésbe helyezve Luther és Kálvin örökségét, kifejtette: van felelős pénzügyi gondolkodás, az anyagi javakkal való jó sáfárkodás.

„Ellentmondásos helyzetbe kerültek az egyházak – folytatta Prőhle Gergely. – Forrásaik ugyanis csökkennek, a feléjük irányuló társadalmi elvárás viszont egyre nő. Áhítják az emberek, a közösségek a felelős segítségnyújtást adni tudó szervezetek munkálkodását. Az egyházak tehát nem öncélból igényelnek szolgálatukhoz anyagiakat, nem magukért kiabálnak.

Az országos felügyelő szerint a reformáció hónapja azt üzeni: ami 500 éve elindult, nem anakronizmus, nem múzeumba való, hanem közös öröksége a világnak, e régiónak és ennek az országnak. Közkincs, melynek tudatos átélése és alkalmazása közérdek.

Repa Imre főigazgató kifejtette: fontosnak tartja, hogy az egyházak az egészségügy terén nagyobb szerepet játszanak, nem kizárólag kórházak tulajdonosaként vagy fenntartójaként, hanem résztvevőként jussanak nagyobb szerephez. Sajnálatosnak nevezte, hogy nincs megteremtve az a  rendszer, ami által az egyházak fenntarthatnák magukat – például nem kaptak vissza földbirtokokat. Hangsúlyozta az egészségügyben a mielőbbi szemléletváltás fontosságát.

Szebik Imre nyugalmazott evangélikus püspök, a MEÖT elnöke házigazdaként, megnyitva a reformáció hónapját, a sajátos protestáns Oktoberfest, a reformáció hónapjának kiemelt programjainak ismertetése után szólt a reformáció ünnepének aktuális üzenetéről a „Biztonság – bizalom – bizonyosság” jegyében. A korábban elhangzottakhoz csatlakozva kifejtette: „Hitünknek az élet minden területéhez köze van, amint reformátor elődeink is átalakították a közgondolkodást. A kontextus, amelyben az egyházak szolgálnak, nem könnyű. Tudomásul kell venniük lehetőségeiket és korlátaikat. A három idei kulcsszó azért igen jó, mert egyikből következik a másik, ha van biztonság, abból bizalom fakad, s annak nyomán bizonyosság támad.”

A nyugalmazott evangélikus püspök a mintegy 2000 hazai protestáns gyülekezet idei ünnepére hívogatva zárta a sajtótájékoztatót.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben