„A szép szavakból végre cselekedet lesz” – Teremtésvédelem a balatonszárszói Evangélikus Konferencia és Missziói Otthonban

Létrehozás: 2010. szeptember 21., 14:02 Legutolsó módosítás: 2010. szeptember 21., 14:12

Balatonszárszó – 2010. szeptember 20-23. között az esperesek tanácsa és az egyházmegyék felügyelői gyűltek össze Balatonszárszón, hogy különböző témákról cseréljenek véleményt. Az első napon a nap témái között volt többek között a balatonszárszói Evangélikus Konferencia és Missziói Otthon környezettudatos fejlesztésének terve is. Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna

 
 

Végh Szabolcs, a balatonszárszói Evangélikus Konferencia és Missziói Otthon igazgatója Kevesebb víz, hulladék, energia, több megtakarítás, tisztább jövő” – „Komplex fenntarthatóság” mintaprojekt címmel örömmel számolt be arról, hogy intézményük pályázatot nyert a Környezet és Energia Operatív Programon (KEOP 6.2.0/B-I). Ennek keretén belül a következő másfél évben a központ energetikai-, vízfelhasználási, hulladékkezelési és kerékpár használati fejlesztése jöhet létre. Céljuk az is, hogy az intézmény mintául szolgáljon a környezettudatos életmódot és fogyasztást illetően az egész evangélikus egyházban.

A projekt elindítójaként, a konferencia elején Végh Szabolcs ismertette, hogy hogyan indult el ez a kezdeményezés és nagyjából vázolta a beruházás körvonalait (erről részletesebben a vele készült interjúban olvashatnak).

Ezután Gáncs Péter püspök a környezetvédelem és teremtésvédelem hangsúlyairól szólt. A püspök fontosnak tartja a két fogalom tisztázását és megkülönböztetését.

„A környezetvédelem és a teremtésvédelem az ég és föld – mondta a püspök. – A környezet védelem, tiszteletre méltó, ámde csak horizontális síkban gondolkodó kezdeményezés. Negatív töltése van: valami fenyeget bennünket. Az egyik ember védi meg a másik embertől a környezetet. Némi keresztény elfogultsággal azt mondom, hogy ehhez képest fantasztikus dimenzió nyílik meg a teremtésvédelem során: itt már nem félelem, szorongás és negatívum van, hanem hálaadás a teremető Istennek. Ő ugyanis nem csak úgy odaadta a világot az embernek, hanem megbízta azzal, hogy azt óvja, védje, őrizze.”
A püspök hangsúlyozta, hogy a kereszténység nem divathullámot lovagol meg a teremtésvédelem hangsúlyozásával, mert az már Ádámnál és Évánál kezdődött. „Uralkodjatok, nektek adok mindent, műveljétek és őrizzétek” – ehhez hasonlókat olvasunk a Bibliában – tette hozzá a püspök, aki azonban elismerte, hogy a XX.-XXI. században ez egy újabb löketet kapott, a kialakult viszonyok, a teremtett világ veszélyeztetettsége miatt.
Egyházunk is már évek óta foglalkozik teremtésvédelemmel, nemsokára ünnepeljük a teremtés ünnepét, amely immáron ökumenikus keretek között fog történni.

„Nem mindegy, hogy egy egyházi rendezvényen, egy egyházi központban mi történik. Rendezvényeinkről megpróbáljuk a műanyag edényeket száműzni, a missziói napon is cipóban adtuk a levest” – hívta fel a figyelmet a püspök, majd hozzátette:
„A szép szavakból végre cselekedet lesz itt Balatonszárszón. Vannak hivalkodó és arrogáns épületeink, amelyek pont arról szólnak, hogy az ember semmit sem kímél (dóm), a pazarlás szimbólumai, amelyekben nincsen meg a teremtő előtti alázat. A hatalmas nagy áruházakban nincsen természetes fény sem, mindenki neonfényben sütkérezik, hatalmas energiák emésztődnek fel. Vannak épületek, amelyek semmit nem mondanak. Ezek a kaptárok, a panellakások. És végül vannak épületek, amelyek pozitívan hirdetik az ember felelősségét a teremtett világban. Hitünk szerint ilyen lesz ez a szárszói konferenciaközpont. A napelemeket látva bennem mindig az fogalmazódik meg, hogy Minden jó adomány az ég felől jön. Onnan várjuk majd itt is az adományt, a fényt, az energiát, a vizet. Ha némán is, de az Istenről kell prédikálnia ennek az épületnek is” – zárta szavait a püspök, aki a teremtésvédelmi munkafüzet imádságával zárta hozzászólását.

Ezután a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájának pályázati referense, Kocsis István egy vetített képes előadásban ismertette a pályázat mibenlétét. Hangsúlyozta, hogy a tervek megvalósulásának fázisaiban mindig lesznek majd tájékoztatások az elért eredményekről, most azonban elsősorban a célok megfogalmazása a terv.
„Hosszú távú célunk, hogy a társadalomban és az evangélikus egyházban minél szélesebb körben tudatosuljon a környezeti fenntarthatóság, mint értékrend – mondta Kocsis István. – Célunk, hogy ismertté váljanak a fenntartható alternatívák használatának módjai és a fogyasztás környezeti hatásai, valamint javuljon a különböző, fenntartható fogyasztási alernatívák ismertsége, elérhetősége és használata. Közvetlen célunk a balatonszárszói Evangélikus Konferencia és Missziói Otthon energetikai, vízfelhasználási, hulladékkezelési és kerékpár használati fejlesztése. Cél, hogy az intézmény mintául szolgáljon a környezettudatos életmódot, fogyasztást illetően és csökkenjen az otthon környezetterhelése a megelőző környezetvédelmi megoldások alkalmazásával. Cél, a komplex, az érintettek aktív részvételén alapuló kommunikációs kampánnyal, a település és a kistérség lakói, az otthon látogatói, illetve az evangélikus intézmények, gyülekezetek vezetői számára a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának bemutatása. Emellett pedig a kevéssé ismert, azonban a gyakorlatba ténylegesen átültethető megoldások, a környezettudatos magatartás népszerűsítése, alkalmazásának, megértésének, elérésének egyszerűsítése és a helyi együttműködések erősítése.”
Kovács István ezután részleteiben is ismertette a terveket, a projekt kötelező és a választható részeit, valamint elmondta az ezek által tervezett megtakarítható energiamennyiséget. Megtudtuk, hogy a beruházás 55,4 millió forintba kerül, amelynek 95 százaléka a pályázati támogatásból valósulna meg. A tervek szerint éves szinten 2,4 millió forint megtakarítással számolva, a teljes költség 26 év alatt, míg maga a beruházás 20 év alatt térülne meg.

A tájékoztatón elhangzott, hogy a beruházás 2010 ősze és 2011 tavasza között valósulna meg, majd további egy éven át kommunikációs kampányt folytatnának (képzés-előadás, road-show, honlap, gyülekezeti tájékoztatók, film, információs könyv, sajtómegjelenések formájában) annak érdekében, hogy eredményeiket mindenki megismerhesse, valamint hogy a „Kevesebb víz, hulladék, energia – több megtakarítás – tisztább jövő” projekttel a fenntartható fejlődés iráni elkötelezettséget reprezentálják.
Ezután a konferenciaközpont tervezője, az intézmény igazgatótanácsának tagja, Benczúr László, Ybl-díjas építész ismertette azt, hogy tervei szerint a beruházás műszakilag konkrétan hogyan valósulhat meg.

Az előadás után a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságáról Tóthné Pálfi Katalin osztályvezető bemutató előadást tartott a jövőbeli pályázati lehetőségekről, a KEOP rendszeréről.

A jelenlévők ezután kérdéseket tehettek fel az előadókhoz a beruházással kapcsolatban.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben