Megnyílt a szentendrei evangélikus óvoda – Képgaléria! Frissítve részletes tudósítással!

Létrehozás: 2011. szeptember 05., 13:53 Legutolsó módosítás: 2011. szeptember 06., 09:03

Szentendre – A szentendrei gyülekezet a gyülekezetépítés újabb mérföldkövéhez érkezett. Négyévi - sokszor kemény és hangos - tárgyalások eredményeként átvette az önkormányzattól a Hétszínvirág Óvodát, és megalapította a Szentendrei Evangélikus Zenei Óvodát. 2011. szeptember 4-én a tanévnyitó istentiszteletet követően szentelte fel dr. Fabiny Tamás püspök és Bence Imre esperes az új egyházi intézményt. Szöveg és fotó: Horváth-Hegyi Áron

Nem ritka, hogy a szentendrei templom teljesen megtelik. A szeptember
első vasárnapi délutáni zsúfoltság és zsivaj mégis más volt, mint egy
megszokott ünnepnapon, hiszen nem csak a rendre megjelenő családok
voltak jelen, hanem az óvoda lakóinak és szüleinek népes csapata is.

A püspök Zsolt 8,3 alapján hirdette Isten igéjét: „Gyermekek és
csecsemők szája által is építed hatalmadat ellenfeleiddel szemben.”
Történjen ez az évnyitó, és egyben kapunyitás a Szentlélek, a
Paraklétosz segítségével, aki vigasztaló, bátorító, óvó. Az óvoda nem
csak azt jelenti, hogy a felkészült szakemberek óvják a gyermekeket,
hanem hisszük és valljuk, hogy a Szentlélek Úristen óvja őket, és
gondja van a családokra is.

„Hozzátok örömmel ide a gyermekeket, és jöjjetek szülők, családtagok örömmel mindig ebbe a gyülekezetbe, hiszen az óvoda és a templom összetartozik” – fejtette ki Fabiny.

Rövid zenei meditáció után következtek az áldások. Először Fabiny
Tamás
püspök áldotta meg Horváth-Hegyi Olivért az intézmény lelkészét,
majd Bence Imre esperes az óvoda tizenkét munkatársát (köztük egy
óvóbácsit).

Horváth-Hegyi Olivér az oltár elé összesereglett óvodásokat áldotta meg, utalva az evangélikus énekeskönyv 555. énekének szájhagyomány útján elterjedt negyedig versszakára: „A Mennyei Atya legjobban a gyermekeket kedveli, a Mennyei Atya a kicsikben a kicsiséget szereti, és azt mondta a felnőtteknek: Gyerekké kell lennetek, mert országomba senki mást, csak gyermekeket engedek!”

Az ünnepi közgyűlést Sereginé Székács Csilla gyülekezeti felügyelő
asszony nyitotta meg. A köszöntések sorba hangoztak el Benczúr László
egyházkerületi felügyelő, Bence Imre esperes, Varga Márta Országos
Iroda Oktatási Osztályának munkatársa és dr. Dietz Ferenc polgármester
szájából.

Ezt követően a gyülekezet átvonult a templomtól kilencszáz méterre lévő óvodába, ahol megtörtént a kulcsátadás, majd elhangzott a pedagógusok énekes köszöntője is. Utolsó mozzanatként püspök, lelkészek, polgármester, pedagógusok és gyermekek közösen ültettek el egy almafát az udvaron, azzal a hittel, hogy a termőföldet gondoson hordó kicsinyek egykoron a gyülekezet gondoskodó tagjai lesznek.

Az óvodában 2011/2012 tanévet hetvenöt (ebből huszonnyolcat már az
egyház vett föl nyáron) gyermek kezdi meg három csoportban egyelőre
még a régi, jövőre azonban már az ötvenmilliós – egyház és város
között fele-fele arányban megosztott – beruházás keretében felújított
épületben.

A zene néptánc oktatás és a gyermekdalokban megszólaló egyházzene által lesz jelen a falak között, a keresztyén szellemiség pedig a heti rendszerességű gyermekbibliakörön, a munkatársaknak és szülőknek
tartott havi imaórán, illetve a negyedévente szervezett, kirándulással
egybekötött lelki gyakorlatokon.

Hála Istennek, a keresztyén szellemiséget kezdetben ellenző szülők nagy része mára megszelídült, és az együttműködés jelét mutatja. Adja Isten, hogy a szentendrei gyülekezet ezen különleges szolgálata által is épüljön, bátorítva ezzel más közösségeket hasonló lépések megtételére.

Fényképgaléria az alkalomról az Északi Evangélikus Egyházkerület honlapján:

http://eszak.lutheran.hu/mediatar/kepgaleria/2011/2011.09.04-szentendrei-ovoda-szenteles

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben