Ismét összeült a Reformációi Emlékbizottság – A református egyház képviselőivel tárgyaltak

Létrehozás: 2011. november 21., 16:02 Legutolsó módosítás: 2011. november 21., 16:19

Budapest – A Magyarországi Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottsága 2011. november 21-én ötödik ülését tartotta az Északi Evangélikus Egyházkerület Püspöki Hivatalában. Az ülés fő témája a 2017-es ökumenikus események körvonalainak felvázolása volt. Szöveg és fotó: Kiss Tamás

Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök áhítatát követően a Luther Márton válogatott művei című 12 kötetes sorozat elsőként megjelent (a sorozat ötödik) kötetét mutatta be dr. Fabiny Tibor és Ritoók Zsigmond akadémikus.

A következő napirendi pontban dr. Dienes Dénes egyháztörténész vezette fel a Protestáns Lexikon témáját. A nagyszabású projekt egyenlőre csak elvi döntés szinten létezik. A bizottság Márkus Mihály nyugalmazott püspök indítványára egyenlőre azt szavazta meg, hogy a tagok egyhangúlag támogatják az egyház- és művelődéstörténeti lexikon létrehozását. Megbeszélés tárgya volt a leendő lexikon címe. Első körben a Magyar Protestáns Lexikon és a Magyarországi Protestáns Lexikon címek vetődtek fel. Az ülésen szóba került, bár csak elvi szinten, a lexikon szerkesztőbizottságának leendő összetétele és döntés született, hogy a megalakítandó kétszer 3+1 tagú bizottság 2012 elejéig összeáll és meg is kezdi a munkáját.

Ezután Bence Gábor röviden beszámolt a pénteki Korál Ünnep nevű kezdeményezésről.

Zászkaliczky Zsuzsa a 2017-ben tervezett közös protestáns nagykiállítás előkészítéséről beszélt. A Nemzeti Múzeumba tervezett kiállítással kapcsolatban az Evangélikus Múzeum munkatársa az előkészítő munkáról beszélt. A küldöttek megszavazták, hogy a kiállítás a Nemzeti Múzeum és a két protestáns egyház közös projektje lesz.

Fabiny Tamás püspök a napokban zárult LVSZ konferencia 2017-es előkészületeiről tett említést. Elhangzott a konferencia elvi döntése arról, hogy 2017-ben nagy, globális ünnepségek helyett a tagegyházak egyéni ünnepségeit támogatják majd. A püspök megemlítette az LVSZ alapkoncepcióját, amely szerint a megbékélésről, az ünneplés helyett a megemlékezés hangsúlyozásáról, az ökumenéről és a digitális kommunikációról lenne szó.

Kákay István és Tarr Zoltán a vallási turizmussal kapcsolatban beszámolt a jelenlegi negatív tendenciákról és forráshiányról. A sajnálatosan parkoló pályára kényszerülő téma csupán pár gondolat erejéig kapott szót.

Márkus Mihály nyugalmazott püspök elmondta, hogy a reformátusok zsinati szintű döntést hoztak egy 2017-es közös zsinati ülés megrendezésének lehetőségéről. Fabiny Tamás megemlítette, hogy a reformátusokhoz hasonlóan a közeljövőben az evangélikus zsinat is meghozhatja az elvi döntést a közös zsinatról.

A Reformációi Emlékbizottság ülésének szinte minden programpontját átszőtték a 2017-es emlékévvel kapcsolatos tervek. Szóba kerültek a közös konferenciák, könyvek, honlapok és egyéb kiadványok is. 

Az ülés zárásaként Fabiny Tamás mondott áldást.

A református-evangélikus közös emlékbizottsági ülés következő alkalma 2012 márciusában várható. 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben