Hitmélyítés a keresztény fegyelem, család, bölcsesség területén – Tizenöt hangfájlban

Létrehozás: 2011. szeptember 02., 07:40 Legutolsó módosítás: 2011. szeptember 02., 07:52

Piliscsaba – Az évtizedes hagyományt folytatva, az elmúlt héten Bételben mintegy nyolcvan, hite mélyítésére vágyódó, nemcsak evangélikus felnőtt christianus gyűlt össze az ige köré az ország sok részéből, minden korosztályból. Úgy véljük, a megbeszélésre került témakörök többeket érdekelhetnek, így közreadjuk az ott elhangzott léleképítő előadások, evangelizációs igehirdetések hanganyagait. Az új tanév küszöbén letelepedhetünk Jézus lábaihoz, hogy ő oktassa Isten felnőtt gyermekeit is! Szöveg és hang: Garai András www.garainyh.hu

Tájékoztató: Az alábbi hanganyagok az előadók személyes engedélyével kerültek feltöltésre, és az igehirdetések, előadások alapigéi külön oldalon, a FIGYELEM címre kattintva érhetőek el, minden esetben. Előzőleg a témát kell kiválasztani a meghallgatáshoz, vagy a letöltéshez ebből a listából!

A.    DÉLELŐTTI ELŐADÁSOK

FŐTÉMA: A FEGYELMEZETT HÍVŐ ÉLET (Bozorády Zoltán)

1.      Fegyelem a tanulásban, tanításban; tanfegyelem

2.      Fegyelem a hitben és imádságban

3.      Fegyelem a magán életben

4.      Fegyelem a gyülekezeti életben

5.      Fegyelem a szolgálatban

B.    DÉLUTÁNI FÓRUMBESZÉLGETÉSEK BEVEZETŐ ELŐADÁSAI

FŐTÉMA: A CSALÁD (laikus, EKE Bibliaiskolát végzett előadók)

1.      Hívő ember hitetlen családi körben (Antal Katalin)

2.      Gyermekeink (Szabó Andrásné)

3.      A felnőtt gyermek és a szülők kapcsolata (Fejős Gergely)

4.       Isten családja: a gyülekezet (Tóth Eszter)

C.    ESTI EVANGÉLIZÁCIÓK

FŐTÉMA: BÖLCSESSÉG VAGY BOLONDSÁG?! (Ittzés István)

1.      Ézsau és Jákób

2.      Saul és Dávid

3.      Nábál és Abigail

4.      Heródes és keresztelő János

5.      Simon mágus és Fülöp, ill. Péter apostol

6.      Úrvacsorai igehirdetés

Megjegyezzük, hogy az előző két év előadásai is elérhetőek a Hangzó örömhírtár 8 oldalas, ABC sorrendben készült listájából, az előadók neveire, majd a helyszínre, (Piliscsaba, evangélikus templom) és végül a dátumra történő kattintással!

Áldott hitmélyítést kívánok s hozzá külső-belső csendességet, Isten áldásával!

Garai András

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK! 

A csendeshét szervezője az EKE

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben