Gyülekezet-történeti versenyt rendeznek Nemescsó – Acsád – Meszlen – Kőszegdoroszló gyülekezeteiben

Létrehozás: 2012. október 08., 14:26 Legutolsó módosítás: 2012. október 08., 14:28

Nemescsó – Acsád – Meszlen – Kőszegdoroszló – A Reformáció hónapja jegyében gyülekezet-történeti versenyt hirdetett meg a Nemescsó – Acsád – Meszlen – Kőszegdoroszló Társult Egyházközség – tudta meg szerkesztőségünk Kalincsák Balázs lelkésztől. Forrás: nemescso-lutheran.hu

„Mindenkit buzdítunk a játékos versenyre, mellyel megismerhetjük, milyen kincsek örökösei vagyunk gyülekezeteinkben. Nevezni lehet alsó tagozatosoknak, felsősöknek, illetve ifjaknak, valamint felnőtteknek. Egyénileg is részt lehet venni, de családok, 2-3 fős csoportok jelentkezését is várjuk. 5 forduló lesz, melynek végén egy közös alkalmon zárjuk a versenyünket” – mondta Kalincsák Balázs.

A kiadott törzsanyagokon túl segítségre lehet a felkészülésben az egyházkerületi könyv, valamint a gyülekezet internetes oldalán is számos információ lelhető már fel.

A hívogató szövegben pedig ez áll: „Luther Márton egyik legközelebbi munkatársától – Melanchthon Fülöptől – származik a következő mondás: „Az emberi élet a történelem ismerete nélkül nem más, mint úgymond egy örökké tartó kiskorúság, sőt tartós sötétség és vakság” – írják bevezetőjükben a gyülekezeti honlapon, majd így folytatják:

„Különösen is igaz ez a megállapítás a saját elődeink történetének ismeretére vonatkoztatva, hiszen az emberi életben az isteni gondoskodás és kormányzás folytatólagosságának és a Teremtő szerető, néha keményen büntető beavatkozásának megismeréséhez és megtapasztalásához jutunk közelebb, ha tudjuk mi is volt az általunk megismerhető kezdet, milyen volt az az út, amelyen elődeink jártak és magunk is járunk. A távoli és közelebbi múlt áttekintéséből láthatjuk, hogy az ősök és a mi földi vándorutunkon nem voltak és nem vagyunk egyedül, Valaki csodálatosan, mint láthatatlan kéz – vezet.

Az evangélikus történetírás soha nem az 1517-ben elkezdődött reformációt tekinti kezdetnek. A keresztyén gyökerek sokkal régebbre nyúlnak vissza. Mi nem csak a lutheránus hitvalló ősök késői utódai vagyunk, hanem azoké is, akik azt megelőzően éltek e tájon.

A gyülekezet-történeti verseny az előzőekben írtak szellemében kerül megrendezésre. E néhány oldal egy keretet szeretne adni ahhoz, hogy történeti útmutatásként szolgáljon. Segítséget nyújt, hogy bárki könnyebben el tudja helyezni az adott korban a vidéken, majd a kialakult gyülekezetek életében történt dolgokat. Ezek megértése talán könnyebbé és érdekesebbé válik. A teljesség igénye nélkül, nem tudományos módon, hanem inkább olvasmányos formában szeretne segíteni a felkészülésben.

A verseny 5 fordulója egy-egy történeti időszakot ölel fel a következők szerint:

I. A vidék lakóinak a keresztyénséggel való  találkozásától, a reformáció koráig.

II. A sarjadó vetés – a Reformáció magvetése nálunk.

III. 100 év együtt – az artikuláris idő.

IV. Kegyelemből és türelemből – önállóan majd két évszázadon át.

V. Amit már apáink is láttak ( vagy mi magunk láttunk) – út  a társgyülekezet felé.

A versenyeknek általában győztesei és vesztesei szoktak lenni. Ez a verseny azonban más, talán nem is verseny, hanem csodálatos  ismerkedés. Mindenki nyertes lesz. Mindenki, aki ez által a történelmet formáló Isten megismeréséhez jut közelebb. Isten áldása kísérje a felkészülést és ezt a megismerést.”

További információk:

http://www.nemescso-lutheran.hu/site/hu/tarsgyulekezet/75-gyuelekezet-toerteneti-verseny

http://www.nemescso-lutheran.hu/site/hu/tarsgyulekezet/74-gyuelekezet-toerteneti-verseny

http://www.nemescso-lutheran.hu/site/hu/tarsgyulekezet/82-1-fordulo-anyaga

http://www.nemescso-lutheran.hu/site/hu/tarsgyulekezet/80-1-fordulo-felntteknek

http://www.nemescso-lutheran.hu/site/hu/tarsgyulekezet/76-1-fordulo-fiatalok

http://www.nemescso-lutheran.hu/site/hu/tarsgyulekezet/81-1-fordulo-felntteknek

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben