Elültették a wittenbergi fa párját a Reformációi Emlékparkban

Létrehozás: 2011. október 05., 14:51 Legutolsó módosítás: 2011. október 05., 15:10

Budapest – Amikor idén tavasszal a Reformációi Emlékbizottság tagjai Wittenbergben elültették egyházunk fáját, ígéretet tettek arra, hogy Magyarországon el fogják ültetni annak a fának a párját. Az ünnepélyes faültetésre 2011. október ötödikén került sor a fasori evangélikus templom mellett lévő Reformációi Emlékparkban. Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna

A Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium énekkarának és diákjainak közreműködésével került sor az ünnepi istentiszteletre, amelyhez külön liturgiát állítottak össze, a Wittenbergben elhangzott liturgia mintájára.

Dr. Fabiny Tamás püspök a faültetés tényéről való bejelentésében arról szólt, hogy itt a fasori gimnáziumban látható egy szobor, amely Luther Mártont ábrázolja faültetés közben és utal arra a Luthernek tulajdonított mondásra, amely szerint „Ha tudnám, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is ültetnék egy almafát”.

A Lutheránus Világszövetség is ennek jegyében hozta létre Wittenbergben azt az emlékparkot, amelybe 2017-ig 500 fát ültetnek majd el. Egyházunk már elültette ott a maga fáját és most annak párját raktuk földbe, hogy növekedjen Isten dicsőségére.Ott egy téli hárs csemete, itt pedig egy császárfa lett elültetve.

Aradi György fasori lelkész 1Móz 21,33-at idézte: „Ábrahám pedig tamariszkuszfákat ültetett Beérsebában, és segítségül hívta ott az ÚRnak, az örökkévaló Istennek a nevét.” Igehirdetésében arra utalt, hogy Jézus Krisztus keresztje számunkra az a fa, amely az életet adja.

Az áhítat után a résztvevők egy-egy igét idézve földet hintettek a fa gyökerére, majd megöntözték azt. Fabiny Tamás püspök egy doboz wittenbergi földet is szórt a fa tövére. Annakidején magyarországi földet hintettek az ottani fára, így most a két testvér-fa tövén a másik országból származó rögök is hevernek.

A bizottság tagjai ezután felváltva mondták el a könyörgéseket, imádságokat, majd a Miatyánk és az áldás után az Erős vár a mi Istenünk című éneket énekelték el, felváltva énekkari és gyülekezeti énekléssel.

A wittenbergi faültetésről részletes beszámolót itt olvashatnak + képek és videók is megtekinthetőek:

http://reformacio500.blogspot.com/

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben