Egyházmegyei elnökség iktatása volt a Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegyében

Létrehozás: 2012. május 28., 20:01 Legutolsó módosítás: 2012. május 29., 21:42

Nyíregyháza – Az Északi Egyházkerületben negyedik alkalommal került sor idén egyházmegyei elnökség iktatására. 2012. május 26-án, a pünkösdi hétvégén a nyíregyházi evangélikus Nagytemplomban az egyházmegye minden részéről több mint félezren gyűltek össze. Az ünnepi istentiszteleten az ismét megválasztott egyházmegyei felügyelő, Márföldi István új elnöktársával, Zsarnai Krisztián esperessel állhatott az oltár előtt. Az iktatást az egyházmegye korelnöke, Adámi László nyíregyházi és Torzsa Tamás nagycserkeszi lelkész végezte. Igével Fabiny Tamás püspök szolgált Jóel 3,1–2 alapján. Szöveg és fotó: Horváth-Hegyi Áron, fotó: Pelles Ferenc, hang: Garai András

„Ma, pünkösd ünnepének hétvégéjén nem ti vagytok a középpontban – fogalmazott a püspök –, hanem az egyházat megtartó Szentlélek, róla kell szólnunk. Mert megtartatunk, ha benne bízunk, és hűséges eszközei maradunk, akár presbiterek, felügyelők, lelkészek, esperesek, püspökök vagyunk. Pünkösdkor a tanítványok voltak Isten eszközei az egyház megszületésében, ma pedig mi vagyunk soron, hogy a bűnbocsánatot felajánló egyházban munkálkodjunk, ahol megbízónk igéjébe belemarkolunk, és továbbvisszük oda, ahol vágynak arra. Mert bár a tanúságtevők változnak, a tanúságtétel ugyanaz. Pünkösd nem ér véget hétfőn!” – zárta szavait a püspök.

Az iktatások utolsó mozzanataként tizenkilenc Luther-kabátos lelkész áldotta meg az egyházmegyei elnökséget, majd elhangzott a Confirma is a középen állók megerősítésére.

Az ünnepi közgyűlésen először az egyházmegyei felügyelő mondott beszédet, amelyet inkább munkatervnek és javaslatnak szánt, mint székfoglalónak. Így mindezeket már a ciklus elején megfogalmazva hat év után lesz, ami alapján számon kérhetik az elnökséget. A tizenkét pontba szedett gondolatok érintették többek között a megyei missziói munka, a lelkészi látogatások, a hívek egyházfenntartói hajlandósának növelését, a hatékonyabb feladatbeosztást, pályázást és információközlést, a hitélet, a nem lelkészek szolgálatba hívása és az iskolalelkészek szerepének megerősítését. 

Az idén harmincharmadik életévét betöltő esperes székfoglalójában a lelki megújulásra tette a hangsúlyt. Nem a reklámokban meghirdetett „Magyarország megújul” szlogenben kell a megoldást látnunk, hanem az „állóvizet felkavarni akaró Istenre” figyelésben. Töltse ki életünk minél több részét az ő közelsége. Ünnepi beszédét ekképpen fejezte be: „Most nekem az volt a feladatom, hogy »székfoglalót« mondjak, de bevallom őszintén, mondanivalómmal nem székfoglalót, hanem inkább a trónon ülő mennyei Atyára és az ő jobbján ülő Fiára, Jézus Krisztusra mutató beszédet szerettem volna mondani.”

A számos szóbeli köszöntő mellett dalban megfogalmazott áldáskívánások is elhangoztak a „fiatal lelkészek és nem lelkészek” alkalmi csoportja, a nyíregyházi óvodások és a görögszállási roma misszióban részt vevők részéről. Az egyházat megújító Szentlélek áldja meg Nyíregyháza és a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye egész népét!

Az ünnepi istentisztelet hanganyaga, valamint az esperesi székfoglaló írott változata is elérhető Garai András honlapjáról: garainyh.hu

További képek:

http://eszak.lutheran.hu/mediatar/kepgaleria/2012/2012.05.26-hajdu-szabolcsi-egyhazmegyei-elnoekseg-iktatasa 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben