„…hogy semmi ne menjen kárba” – A teremtésvédelem ünnepén jártunk

Létrehozás: 2011. szeptember 26., 02:28 Legutolsó módosítás: 2011. szeptember 27., 07:02

Budapest – A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa – a korábbi évekhez hasonlóan – azzal a reménységgel tekint a szeptember utolsó és az október első vasárnapja közötti időszakra (szeptember 25. – október 02.), hogy ezekben a napokban gyülekezeteink és intézményeink hálát adnak a teremtés csodájáért és annak védelmére újra elkötelezik magukat – a mértékletesség és újrahasznosítás jegyében. Szöveg és fotó: Kiss Tamás

Az idén immáron harmadik alkalommal megrendezett Teremtésvédelem hete – a hagyományoknak megfelelően – ünnepi istentisztelettel kezdődött.

Friss ünnepre gyűltünk össze, hiszen három éve ünnepljük meg a Teremtést, a Teremtés hetét – mondta bevezetőjében a házigazda gyülekezet lelkipásztora, Karsay Eszter. – Bízom benne, hogy az évek multával, mind népszerűbbé fog válni ez az alkalom, és mind többen tartják majd fontosnak, hogy ehhez a kezdeményezéshez csatlakozzanak.”

Ezután dr. Kodácsi-Simon Eszter az ökumenikus teremtésvédelmi munkacsoport nevében köszöntötte a termet szép számban megtöltő egybegyűlteket, felhívva a figyelmet a munkacsoport által létrehozott www.teremtesunnepe.hu honlapra valamint a Teremtésvédelem hetére kidolgozott segédanyag letölthető változatára amit az olvasó ide kattintva tekinthet meg. 

Az ünnep mára hivatalosan is bekerült egyházunk ünnepei közé és ahogy köszöntőjében Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök megfogalmazta: egyúttal újabb ürügyet szolgáltat egyházainknak az ökumenikus együttünneplésre. A református egyház nevében Tarr Zoltán zsinati tanácsos szólt üdvözlő szavakat az egybegyűltekhez.

Pál Galatákhoz írt levélből idézett: „Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól” (Gal.1,3-5) és magyarázatában arra a gondolatra helyezte a hangsúlyt, hogy jónak indult a teremtett világ, de folyamatos romlásnak van kitéve. Ha a teremtett világ mindenki számára azt jelenti majd, amit számunkra jelent, hogy az Atya megszabadított minket, akkor jóra fordul megint a világ, és az Atya újra megszabadít.

Istennek hatalma van a teremtett világ fölött. Segíteni fog minket, és mindazokat, akik tenni és segíteni fognak azért a Világért, amiben részesültünk itt a Földön  – zárta beszédét a zsinati tanácsos.

Az Igét Khaled A. László metodista lelkész olvasta fel János evangéliumából. „Jézus ezután elment a Galileai-tengernek, a Tiberis tavának túlsó partjára.” (Jn 6,1-13)

A Gyulai Pál utcai református imaházban tartott alkalmon Székely János római katolikus püspök igehirdetésében hangsúlyozta azt a képet, miszerint az Isten teremtette világ tökéletes szimfóniára hasonlít, amiben az ember a néha becsúszó hamis hang. Ezt a világot a modern ember már nem megismerni akarja, hanem csak használni. Ez a szemlélet azonban katasztrófába sodorhatja az emberiséget.

Az alkalom talán legmegkapóbb jeleneteként – az istentisztelet végén – egy szimbolikus cselekedettel négy felekezet tagjai vehették együtt a kenyeret, ezúttal szőlővel, az ökumené jegyében.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben