Garai András személyes internetes oldalai - Linkajánló & Nyílt levél

— Felvéve:
Létrehozás: 2008. október 30., 02:12 Legutolsó módosítás: 2009. november 05., 01:40

Garai András személyes internetes oldalai: 7 Honlap, 7 Blog & 11 Fiók vagy Közösségi oldal regisztrált Cím a világhálón 2009. <>< http://www.garainyh.hu/ http://web.t-online.hu/garainyh/ http://webmisszio.mlap.hu/# http://garainyh.hupont.hu/ http://www.garainyh.hupont.hu/ http://www.garainyh.try.hu/ http://garainyh.w2.hu/ http://utmutato.blog.hu/ http://oromuzenet.blog.hu/ http://andreas.blog.hu/ http://blogmisszio.blogspot.com/ http://garainyh.wordpress.com/ http://garainyh.blogter.hu/ http://andreas.w2.hu/ http://groups.google.com/group/garainyh http://sites.google.com/site/garainyh http://garainyh.hi5.com http://twitter.com/garainyh http://hu.netlog.com/garainyh http://cid-68a02edc4d947014.profile.live.com/?mkt=hu-hu http://www.evangelikus.hu/Members/garainyh/garai-andras-szemelyes-internetes-oldalai http://www.csipetnyiso.hu/tag.andreas http://myluther.hu/tagok/andreas http://moly.hu/tagok/andreas/jelenlegi http://iwiw.hu Keresés - Klubok: Evangélikus Honlap & Blog Tulajdonosok Web Fóruma Lutheranus Christianus [Webmisszió] ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!

Légy hídember! Ha még nem tetted volna meg… CSATLAKOZHATSZ ANDRÁSHOZ Kedves Hittestvérem! Egy laikus András elfogult javaslatát, adventi nyílt levelét olvashatod a gyülekezet életben maradásáért; s ennek kulcsa a személyes tanítvánnyá létel és tanítvánnyá tétel, mert Jézusnak is fontos volt az „egy” életben maradása. S ebben a lélekmentő munkában nem nélkülözhetjük ma sem a Jézus és Péter életét összekötő hídember; András apostol példáját; a szemtanú János apostol evangéliumának személyes hangú híradása alapján. Idén az új egyházi esztendő első vasárnapján, november 30-án ünnepeljük András apostol emléknapját. Így ő híd lehet Isten öröknaptárjában, az életed sorsfordulóján is; amikor átmentél a régiből az újba. Példája nyomán; még ma eldöntheted a szívedben, hogy ebben a Jézus-évben Te is csatlakozol-e Andráshoz. Mit tett ő? Élő híddá lett a testvére számára. András legfontosabb tettét így jegyzi fel a Szentírás: „A kettő közül, akik ezt hallották (Keresztelő) Jánostól (hogy: „Íme, az Isten Báránya!”) és követték őt (Jézust), András, Simon Péter testvére volt az egyik (a másik János apostol). Ő, mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: „Megtaláltuk a Messiást!” – (ami azt jelenti: Felkent). Odavitte Jézushoz… (Pétert)” (Jn 1,40–42) Tehát három eseményben csatlakozhatsz Andráshoz. Először; követheted Jézust, mert elfogadtad a tanúságtevők (lelkészed, szüleid, lelki testvéreid) bizonyságtételét, akik azt mondták el neked is róla, hogy Ő az Isten Báránya. Másodszor; ezt a jó hírt, az evangéliumot, és a személyes találkozás örömét rögtön elmondhatod testvéreidnek, embertársaidnak, kezdve a hozzád legközelebb állókon. De András nem elégedett meg a személyes hitre jutás élményével s annak továbbadásával: „Megtaláltuk a Messiást!” –, hanem azt szerette volna, hogy ez a csodálatos találkozás testvérének is osztályrésze legyen; ezért Jézushoz vitte őt. Nem tudjuk, hogy leleményes szeretetével ezt hogyan tette, miként lett élő híddá ennek a „férfinek” a teste-lelke; csak a végeredményt látjuk: Pétert is Jézusnál, valamint a „Kőszikla” névadást. Harmadszor tehát úgy csatlakozhatsz Andráshoz, miután Jézushoz csatlakoztál, hogy életfolytatásoddal, szavaiddal, tetteiddel, imádságaiddal Jézushoz viszed először is szeretteidet. S így lehetsz Te is „hídember Andrássá”, ebben az előttünk álló új egyházi évben, ahol a tanítványnak ma sincs fontosabb feladata, mint hogy bizonyságot tegyen a szívében élő meggyőződésről: Csak az élő Jézus Krisztusban való hit által van örök életem, és Ő adhat egyedül üdvösséget! A christianus, Jézus missziói parancsának engedelmeskedik. Ahogy András volt Péter „misszionáriusa”, úgy hozzá csatlakozva, mai tanítványként, Te is képes vagy erre, mert számodra is érvényes Jézus egyértelmű kijelentése, küldő szava és biztató ígérete (Mt 28,18–20 szerint)! Az új advent küszöbén, a „férfias” hídember névnapja jó alkalmat kínál arra, hogy mindezek ismeretében így csatlakozhass az Újszövetség első misszionáriusához, András apostolhoz, s ehhez még külföldre sem kell utaznod! S emiatt minden bizonnyal nem az „András-kereszten” kell befejezned földi életed. De előbb engedd meg, hogy életutadon hozzád is csatlakozzon Jézus, mint az emmausi tanítványokhoz. És felismered őt, aki az élő vizet is adja neked! Így valósulhat meg leghőbb imádságod a Te szolgálatod által is: „Uram, adj ébredést és újulást gyülekezetemben, egyházamban, hazámban és kezd rajtam!” Úgy legyen! Hittestvéri üdvözlettel: Garai András presbiter www.garainyh.hu
Fájlok
Luther és a Biblia   30.6 kB  
A reformátor vallomásai
A 95 tétel ma   12.5 kB  
Reformáció ünnepén nem ünneprontás: érvényes-e ma a 95 tétel és mi lenne a 96.?
Linkek
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben

Reformáció

Elküldte Garai András idő 2008. október 31., 02:01
"Hirdessétek az evangéliumot!"