„Áldozat és ima” vallástudományi konferencia

Létrehozás: 2009. május 20., 11:45 Legutolsó módosítás: 2009. május 20., 11:46

„Áldozat és ima” vallástudományi konferencia programja (2009 május 22-23). Károli Gáspár Református Egyetem BTK, Budapest, Reviczky u. 4. (A KRE BTK-HTK és a Magyar Vallástudományi Társaság Szervezésében.)

Esemény megnevezése:
Időpont: 2009. május 22., 08:00 meddig:
2009. május 23., 20:00
Helyszín: Budapest, KRE
Esemény hozzáadása a naptárhoz vCal
iCal

 

Péntek:

8.30:                Köszöntő: Szabó András egyetemi tanár, a KRE BTK dékánja.

8.45:                Megnyitó: Hoppál Mihály egyetemi tanár, a MVT elnöke.

9.00–12.50:             Előadások.

11.00–11.20:             Kávészünet.

12.50–14.30:             Ebéd.

14.30–18.20:             Előadások.

16.30–16.50:             Kávészünet.

18.30:             Filmvetítés: Daur sámánáldozat (készítette és kommentálja: Hoppál Mihály és Somfai-Kara Dávid).

 

Szombat:

8.30–13.20:             Előadások.

11.00-11.20:             Kávészünet.

13.20–14.30:             Ebéd.

14.30–18.20:             Előadások.

16.00–16.20:             Kávészünet.

18.20:             Zárszó: Kendeffy Gábor habilitált egyetemi docens, a KRE Szabadbölcsészet Tanszékének vezetője.

 

Péntek délelőtt:

Elnök:

Hoppál Mihály

Kendeffy Gábor

9.00-9.30:

Voigt Vilmos (ELTE BTK): Bronzba öntött imák.

Tegyey Imre (DE BTK): Békeima a Hadistenhez. (A homéroszi Arész-himnusz.)

9.30-10.00:

Bárth Dániel (ELTE BTK): Az egyházi „fehér mágia” szöveg-aspektusai: a benedikciók és exorcizmusok struktúrája.

Nótári Tamás (KRE ÁJTK): A carmen mint ima jelentősége az archaikus római jogban.

10.00-10.30:

Dyekiss Virág (MTA Néprajzi Intézet): Áldozat és ajándék, ima és fohász. A természetfelettivel való kapcsolattartás lehetőségei az észak-szibériai nganaszanoknál.

Pethő Sándor (KRE HTK): Logiké thüszia – A hermetikus áldozat-fogalomról.

 

10.30-11.00:

Sturovics Andrea (ELTE BTK): Isten rehabilitálása? – Megilát háSoá.

Kránicz Gábor (KRE HTK): Isten arcával kapcsolatos metaforák a bibliai zsoltárok szövegében.

11.20-11.50:

Vincze Kata Zsófia (ELTE BTK): Az imaáldozat  értelmezése a hit és a törvény fogalmának zsidó és keresztény különbözősége felől. Fogalom-értelmezés a Sulchán Árukh, a Katolikus Egyház Katekizmusa és Kálvin Institutiója alapján.

Perintfalvi Rita (Universität Wien): A 103. zsoltár sajátos Isten- és emberképe egy szinkrón-intertextuális olvasat tükrében.

11.50-12.20:

Spät Eszter (Budapest): Ima helyett: csodatevő jezidi szentélyek Észak-Irakban.

Nagy Zsófia: A blaszfémia mint ima. Az ima fogalma Jób könyvében.

12.20-12.50:

Soós Sándor (DE BTK): Beszélhetünk-e imádságról a népi buddhizmusban? Néhány szempont a „Nembucu” formula értelmezéséhez.

Rónay Péter (PPKE BTK): Bél kai Drakón. A hamis és igaz áldozat példái Dániel könyvének deuterokanonikus részében.

 

Péntek délután:

Elnök:

Voigt Vilmos

Fabiny Tibor

14.30-15.00:

Tóth Anna (KRE BTK): Az artai híd balladája.

Hubai Péter (WJLF): Áldozat a Júdás evangéliumában.

15.00-15.30:

Vassányi Miklós (KRE BTK): Az inka áldozat.

Ötvös Csaba (ELTE BTK): Az imádság szerepe és jelentősége néhány gnosztikus traktátusban.

15.30-16.00:

Szabó Noémi Gyöngyvér (Budapest): A lélekváltság mint áldozat.

Földváry Miklós István (ELTE BTK): A római imaköltészet történeti és tipológiai áttekintése.

16.00-16.30:

Bögre Zsuzsa (PPKE BTK): „Másokért való élet.” Az áldozat mint identitásszervező női magatartás a szerzetesnők életében 1950 előtt és után.

Kraft András (ELTE BTK): Az órigenista vértanú – a vérkeresztségtől az aszketizmusig.

16.50-17.20:

Kónya Judit (ELTE BTK): Az esőért mondott ima a diaszpórában.

Buzási Gábor (Pilisszántó): “Áldozatbemutatás nélkül az imák csak puszta szavak – áldozatbemutatással kísérve viszont megelevenedett szavak,” avagy: milyen érvekkel védelmezte Julianus császár platonikus köre a pogány áldozati gyakorlatot?

17.20-17.50:

Juricskay Istvánné Szabeva Aszja (ELTE BTK): Áldozatfelajánlás a bolgár apokrif imádságokban.

Tóth Judit (DE BTK): Az ima mint kontempláció (Makrina imája a Vita Sanctae Macrinaeban).

17.50-18.20:

Hoppál Mihály (ELTE BTK): Sámánok áldozati szertartásai.

Kendeffy Gábor (KRE BTK-HTK): Szent Ágoston az imáról.

 

Szombat délelőtt:

Elnök:

Máté-Tóth András

Mezei Balázs

8.30-9.00:

Simon Zsolt (ELTE BTK): A hettita oltár Emirgazi típusa.

Peres Imre (DRHE): Az ima apokaliptikus vetületei vallástörténeti kontextusban.

9.00-9.30:

Pálfy Zoltán (ELTE BTK): Vallásos és anyagi áldozat: az ikribu(m) az óasszír szövegekben.

Tóth Péter (ELTE EK): „Előhívta hát az ősatyákat az alvilágból.” Krisztus imája és apokrif látomása a Gethszemáni kertben.

9.30-10.00:

Buhály Attila (NYF PPK): „...egy juhot vágjanak le Haldinak a kapu előtt...” Az áldozatbemutatás helyszínei Urartuban.

Parlagi Gáspár (AVKF): „Amíg gyümölcsöt nem hoz...” A Jézus-ima kezdetei a kopt források tükrében.

10.30-11.00:

Makai Melinda (ELTE BTK): Az áldozat megítélésének változása egy indiai mítosz történeti rétegei alapján.

Déri Balázs (ELTE BTK): Az ima mint áldozat Szent Gellért Deliberatiójában.

11.20-11.50:

Magyar Márta (ZSKF KMI): A transzcendens megszólítása. Imádság a gaudíja-vaisnavizmusban.

Hajnóczy Kristóf (KRE BTK): Imádság az Isteni színjátékban.

11.50-12.20:

Bodosi-Kocsis Nóra (SZTE BTK): Az ima szerepe egy szegedi vaisnava közösség életében.

Fabiny Tibor (KRE BTK): Ima és áldozat Milton „Elveszett paradicsom”-ában.

12.20-12.50:

 

 

Kovács Kristóf (KRE BTK): Ima és áldozat az iszlámban — és annak különleges esetei.

Soós Sándorné Veres Rózsa (AVKF): A rózsafüzér-imádság és a poézis.

12.50-13.20:

 

Sarnyai Csaba Máté (KRE BTK): Mágia – Áldozat – Áldozati kultusz Maróth Károly és Domján Elek nézeteinek tükrében.

Némethné Budaházi Anikó (KRE BTK): Ima és gyászbeszéd a 19. századi Magyarországon.

 

 

Szombat délután:

Elnök:

Sarnyai Csaba Máté

Tóth Judit

14.30-15.00:

Mezei Balázs (PPKE BTK): Imaválság.

 

Kesselheim Izabella (KRE BTK): Gerhart Hauptmann művei: keresztyén értékek rejtett kincstára.

15.00-15.30:

Gleszer Norbert–Zima András (SZTE BTK– OR-ZSE): Kultusz, ima, Cion.

 

Czeglédy Anita (KRE BTK): „…megjelent, hogy áldozatával eltörölje a bűnt…” Bűn és áldozat Ingeborg Bachmann Gyilkosok és bolondok között című novellájában.

15.30-16.00:

Kollárné Tóth Annamária (ELTE BTK): A böjti gyakorlat XX. századi változásai a magyarországi görög katolikusok körében.

Bertha Zoltán (KRE BTK): „Köznapi mennyország! – Ilyet akarok.” A szekularizált vallásosság lírai formái Illyés Gyula költészetében.

16.20-16.50:

Bognár Zalán (KRE BTK): A hit, az ima ereje az ateista diktatúrák áldozatainak életében – börtönökben, lágerekben.

Pávay Tibor (Debrecen): Az ima dialektikája: „mint akik tengeren hányódnak.

16.50-17.20:

Nagy Gábor Dániel (SZTE BTK): Ima, imádkozás és meditáció ma Közép-Európában vallásszociológiai megközelítésben.

Kuzder Rita (Budapest): Áldozat és ima a tibeti buddhizmusban.

17.20-17.50:

Szilágyi Tamás-Szilárdi Réka (SZTE BTK): Az áldozat szerepe a kortárs neopogány mozgalmak rituális gyakorlatában – A nemzetközi és a magyarországi helyzet áttekintése.

Szathmári Botond (TKBF): A mantrák titkos élete. (Az imádság sajátos indotibeti formájáról.)

17.50-18.20:

Máté-Tóth András (SZTE BTK): Friedrich Heiler és az imádság fenomenológiája.

Pócs Éva (PTE BTK): Áldozatok nemlétező hatalmaknak

 

 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • iCalendar
  • vCalendar
  • Küldés levélben