Pünkösdi versek

— Felvéve: , ,
Létrehozás: 2009. március 29., 12:29 Legutolsó módosítás: 2009. március 29., 12:31

Jöjj Szentlélek, mennyekből...

Jöjj Szentlélek 

Jöjj Szentlélek, mennyekbõl,

Hószín galamb Istentõl,

Áldott égi szeretet,

Töltsd be árva szívemet! 

Ó, Szentlélek, drága fény,

Téged bírni vágylak én!

Jöjj, foglalj el teljesen

E csodás szép ünnepen! 

Szép tavasznak reggelén

Tündököljön hit, remény:

Hogy te ápolsz engemet,

S mennybe viszed lelkemet!

(Somogyi Imre – HH 122)

 

KÖNYÖRGÉS A SZENTLÉLEKHEZ 

(Angelus Silesius verse – Fordította: Szénási Sándor) 

Szentlélek! Fõ jó! Szent neved

Borítsa lángba szívemet!

Tüzednek édes lángja fennen

Lobogjon vígan én felettem.

Ébresszen bennem szent kegyed

Szerelmes, élõ, nagy hitet! 

Világíts át, Te, drága Fény,

Nehogy sötétben haljak én.

Te szent árnyékod hûvösítsen,

Hogy idegen tûz ne hevítsen.

Szívemnek kertje élni fog,

Ha hull rá égi harmatod. 

Fõ Vigasz, várom jöttödet,

Csókold életre lelkemet.

Ajándékaid, mint a tenger,

S Nélküled koldus csak az ember.

Itt van szívemnek kelyhe, Te

Pünkösd borával töltsd tele!

Add, ha parancsod megjelen,

Katonaként én megtegyem.

Te jó tanácsod hadd vezessen,

Különböztessek jól, helyesen.

Szent értelmedet ha adod:

Felismerem akaratod. 

Arany folyam vagy, Bölcsesség,

Szerelmed csókja bennem ég,

És így a szívem tudja, érez:

Milyen jó vagy Te és mily édes.

Szemem mindig csak Rád tapad::

Igazság Lelke csak Te vagy! 

Megígérted, jó Jézusom:

E vendéget én megkapom.

A szívem várja vágyva, halkan,

Õt várja ez az üres barlang.

Boldog lesz, majd ha áldva jõ:

Örökre nálam marad Õ! 

 

Reviczky Gyula: PÜNKÖSD

Piros pünkösd öltözik sugárba,

Mosolyogva száll le a világra.

Nyomában kél édes rózsa-illat,

Fényözön hull, a szívek megnyílnak.

Hogy elõször tûnt fel a világnak,

Tüzes nyelvek alakjába’ támadt.

Megoldotta apostolok nyelvét,

Hírdeté a gyõzedelmes eszmét.

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed,

Ma is minden bánkódó szívének,

Hogy ki tévelyg kétségbe’, homályba’:

Világító sugaradat áldja.

Habozóknak oldjad meg a nyelvét,

Világosítsd hittel föl az elmét.

Hogy az eszme szívbõl szívbe szálljon,

Diadallal az egész világon!

Piros pünkösd, szállj le a világra,

Taníts meg új nyelvre, új imára.

Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,

Szeretetnek sugara, Szentlélek! 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben
Lelki táplálék
Napi ige

Megmentettél engem a haláltól, lábamat az elbukástól, hogy járhassak Isten színe elõtt az élet világosságában. (Zsolt 56,14)

Franko Mátyás napi áhítatai

Igehirdetések

Mustármag - meditációs blog

Napiige androidos mobilra